Avslutning av anställning – vad du behöver veta

onsdag 4 januari 2023

Det finns olika anledningar till varför en anställning kan avslutas, och det är viktigt att du som anställd känner till dina rättigheter och skyldigheter. Olika typer av avslutning: En anställning kan avslutas på olika sätt, till exempel genom uppsägning, självuppsägning, avsked eller uppsägning på grund av sjukdom. Det finns olika regler och förfaranden som gäller för varje typ av avslutning, så det är viktigt att du vet vilken typ av avslutning som gäller för dig. Här är några saker du behöver veta vid avslutning av anställning.

Olika uppsägningar

  • Uppsägningsskyldighet: Om du är anställd på obestämd tid är det arbetsgivaren som har uppsägningsskyldighet, det vill säga att det är arbetsgivaren som måste säga upp dig.Det finns dock vissa undantag från denna regel, till exempel om du har svikit arbetsgivaren på ett allvarligt sätt.
  • Uppsägningstid: Om du är anställd på obestämd tid har arbetsgivaren en uppsägningstid att rätta sig efter. Uppsägningstiden beror på hur länge du har varit anställd hos arbetsgivaren, men som huvudregel är uppsägningstiden en månad.
  • Självuppsägning: Om du som anställd väljer att säga upp dig själv har du ingen uppsägningstid att rätta dig efter. Det är dock viktigt att du är medveten om att du kan förlora rätten till lön och andra förmåner om du själv säger upp dig utan särskilt skäl.
  • Avsked: Ett avsked är en form av uppsägning som arbetsgivaren kan välja att göra om det finns särskilda skäl för det. Ett avsked kan till exempel ske om du har svikit arbetsgivaren på ett allvarligt sätt, eller om du har brutit mot företagets regler.
  • Uppsägning på grund av sjukdom: Om du blir sjuk och inte kan utföra dina arbetsuppgifter kan arbetsgivaren välja att säga upp dig. Det finns dock viktiga regler och förfaranden att följa för en sådan uppsägning, och det är viktigt att du får rådgöring från en jurist eller facket innan du går med på en uppsägning på grund av sjukdom.


Det viktigt att du är medveten om dina rättigheter och skyldigheter vid olika uppsägningar. Se till att få rådgivning från en jurist eller facket om du är osäker, så att du kan fatta ett välgrundat beslut.