Hur kan Simon Sineks ”Why?” hjälpa dig i arbetssökandet?

fredag 19 januari 2018

Simon Sineks inspirerande TED talks och böcker har fått människor världen över att börja fundera på sina drivkrafter och inspirationskällor. Kan hans teori om ”Golden Circle” hjälpa dig som funderar på om du ska byta jobb, eller undrar vilken väg du ska gå i arbetssökandet?

Simon Sinek är en amerikansk-brittisk författare och inspiratör inom management och ledarskap. Han kanske mest känd för boken Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action från 2009, och hans fantastiska TED talks på teman kring motivation, ledarskap och framgång.

Hans tes är lika enkel och konkret som den kan vara utmanande att följa. Det börjar med vad Sinek kallar ”Golden Circle”, som handlar om hur människor tar beslut, vilka ledare vi väljer att följa och varför vi arbetar med vad vi gör.

Denna gyllene cirkel består av tre lager. I det yttersta lagret av cirkeln finns WHAT, vad vi gör i den mest konkreta betydelsen av ordet. Nästa lager kallas HOW, hur vi gör det, och vad som är speciellt med det. Och sedan kommer vi till det riktigt intressanta: WHY. Varför vi gör vad vi gör, vad som är den bakomliggande drivkraften. Det är härifrån som Sinek anser att vi tar (bra) beslut.

 

Golden Circle för arbetssökande

Det här är såklart otroligt intressant i sig – speciellt för chefer, talare, beteendevetare, och så vidare ‒ men det är också väldigt spännande att applicera på arbetssökande. Att veta vad man ska göra i karriären handlar nämligen inte bara om din yrkestitel (what) och vilka speciella kompetenser du har (how). Det handlar om varför du gör det och vad du brinner för (why). Sinek understryker att de flesta av oss mår bättre, når större framgång och stannar längre på en arbetsplats som står i balans med vårt ”why”. Det som helt enkelt känns rätt i maggropen.

Så nästa gång du ser en arbetsannons men inte vet säkert om du vill söka, du är på en intervju och försöker känna in om arbetsplatsen kan vara något för dig, eller bara undrar vilket steg som är bäst att ta i karriären framöver … kanske du kan börja med att fråga dig det här:

  • Vilka argument för det här arbetet handlar bara om mina ”what” – titeln, lönen och dylikt? Är dessa de största fördelarna? Drivs du av måsten och krav utifrån eller är det något du själv vill?
  • I vilken utsträckning handlar arbetet om vad du är speciellt bra på och tycker är roligt? Är det tjänsten eller arbetsplatsens arbetssätt som lockar dig (”how”)?
  • Kan du stå för organisationens värderingar och vill bli en del av dess framtidsplan? Får du lite pirr i magen, känner dig nervös eller förväntansfull när du tänker på tjänsten? Brinner du för vad du kommer att göra i den nya tjänsten? Kan du ge ett genomtänkt svar på varför du vill göra just det här? (”why”)

”Why” är såklart svårt att definiera, men att börja leda tankarna i de banorna kommer göra din bana tydligare. Om du vill veta mer om ”why” och Golden circle rekommenderar vi att börja med någon av Sineks tal, och sedan fortsätta med hans inspirerande böcker.