Hur man skriver ett personligt brev 2021

onsdag 15 september 2021

Kanske är den mest utmanande delen av arbetssökandet en process som att skriva ett effektivt personligt brev. Och ja, du borde skicka med ett i din ansökan. Även om endast en av två blir lästa, det finns fortfarande 50% chans att ditt bifogade brev kan hjälpa dig.

 

Ingen gillar att leta jobb. Att scrolla igenom olika hemsidor med platsannonser, spetsa till sitt CV eller att förbereda sig inför en arbetsintervju. Det finns så mycket olika teser och råd på marknaden, ibland är det svårt att sätta igång. Behöver du ens ett personligt brev, när man söker genom olika IT-system online?

 

Experternas råd

 

Svaret är alltid ja. Absolut, det kommer alltid finnas tillfällen när du söker ett nytt jobb genom en hemsida där man inte ens kan bifoga ett, men man bör alltid skicka med ett brev när tillfälle ges. Detta är ett unikt tillfälle för dig att särskilja dig från andra och att framhäva dina styrkor för tjänsten. Att särskilja sig på en tuff arbetsmarknad är superviktigt! Som alla vet, som har skrivit ett personligt brev, så är det inte det enklaste att göra. Så nedan följer några tips för ett effektivt och professionellt personligt brev.

 

Gör en noggrann bakgrundskontroll

 

Innan du börjar att skriva så bör man kartlägga mer om företaget och även vad den specifika tjänsten innefattar. Utöver att läsa igenom platsannonsen noggrant så bör man även besöka företagets hemsida, chefernas Twitter och anställdas LinkedIn-profiler. Detta kommer att hjälpa dig att skräddarsy ditt personliga brev, då man absolut inte bör skicka ett generiskt personligt brev. Det kommer även att hjälpa dig att sätta tonaliteten. Om det är en kreativ webbyrå, så kan man ofta ta mer risker med språket men om det är en mer konservativ bransch, som finansbranschen, så behöver man tona ner ett visst språk.

 

Vidare kan man även kontakta rekryterande chef på företaget innan du skriver ditt personliga brev. Man kan skicka ett mail eller skriva ett LinkedIn meddelande och ställa en smart fråga om tjänsten. Då kan man även inleda sitt personliga brev med att referera till den tidigare interaktionen. T.ex. ”Tack för en trevlig dialog förra veckan” eller ”Jag pratade nyligen med XXXXX på ert företag”. Självklart kan man inte alltid få tag på rätt person eller emellanåt ens få ett svar. Det är helt okej, det är alltid värt ett försök!

 

Fokusera på framtiden

 

Samtidigt som ditt CV är en historik på vad du hittills har gjort och vart du har varit, så är det personliga brevet mer fokuserat på framtiden och vad du vill utvecklas inom. Man kan beskriva det som en brygga emellan dåtid och framtid, ett personligt brev som beskriver vad du hoppas på för möjligheter och varför. Pågrund av pandemin, Covid19, så finns det inte längre samma förväntningar på att du kommer söka exakt likadana jobb som du tidigare har haft. Det finns miljoner människor som behöver göra karriärväxlingar – frivilligt och ofrivilligt – och behöver därför tänka om hur ens kompetens kan relatera i andra miljöer och branscher. Du kan då använda ditt personliga brev till att förklara din karriärväxling, kanske från turism till marknadsföring. Se detta som ett tillfälle att sälja in din överförbara kompetens!

 

Inled ditt personliga brev starkt!

 

Istället för att inleda med ”Jag söker tjänsten som X genom en platsannons jag hittade på Y”, så rekommenderar vi att man inleder med något mer slagkraftigt. Att inleda med något slagkraftigt kan vara varför du verkligen vill ha just denna tjänsten eller vad du kan tillföra. Ett exempel kan vara ”Jag är en miljömedveten professionell kapitalrådgivare med överstigande 15 års erfarenhet som nu söker en möjlighet att applicera min erfarenhet i nya miljöer. Jag är övertygad om att jag skulle tillföra både entusiasm och erfarenhet till er växande avdelning.” Sedan kan man addera till någon mening om sin bakgrund och relevant erfarenhet.

 

Med största sannolikhet så kommer den rekryterande chefen att läsa flertalet personliga brev, så det är av yttersta vikt att man fångar intresset direkt. Försök dock inte att vara rolig, det kan ofta falla platt. Så håll det konkret och dynamiskt, exempel ”Låt mig uppmärksamma er på två anledningar till varför jag hade bidragit till er tillväxt …”

 

Om du har en personlig koppling till företaget eller någon som arbetar där, nämn detta i inledningen. Försök även alltid att adressera brevet direkt till en person. Det är oftast relativt enkelt att hitta anställande chef för sociala medier.

 

Synliggör ditt värde

 

Anställande chefer letar alltid efter någon som kan lösa ett problem för dem. Baserat på din bakgrundskontroll du tidigare har gjort så kan du visa på att du förstår företaget och vilka utmaningar de stöter på. Man behöver inte vara specifik men man kan nämna hur branschen de verkar inom har påverkats av pandemin. Förklara sedan hur din erfarenhet kan appliceras direkt, kanske har du löst ett liknande problem tidigare eller dela med dig av en relevant erfarenhet. Det är viktigt att presentera bevis på vad som särskiljer dig från de andra sökande.

 

Just nu finns det två relevanta egenskaper som kan appliceras på nästa alla arbeten; flexibilitet och förmågan att lära sig snabbt. Om du har några tidigare exempel som kan visa på detta är det ofta fördelaktigt. Exempelvis om du hjälpte ditt tidigare team med flytten distansarbete, beskriv utmaningen, hur du gjorde och vad resultatet av detta blev.

 

Behöver du hjälp, kontakta oss!