Köpvillkor

Följande köpvillkor gäller privatpersoner. Företagsavtal träffas genom enskilda avtal mellan kund och representant från cvspecialisten.se.

Försäljningsvillkor
Försäljningsvillkoren gäller för cvspecialisten.se, nedan kallad säljare, och kunden, nedan kallad köpare. Villkoren börjar gälla då köparen ingår avtal med säljaren genom att göra en skriftlig eller muntlig beställning via hemsidan, telefon och/eller e-post.

Priser
Samtliga priser på cvspecialisten.se är angivna i Svenska kronor, SEK, och är inklusive moms och frakt. Säljaren innehar F-skatt. Säljaren reserverar sig för eventuella skrivfel. Säljaren förbehåller sig rätten att neka kund köp. Alla beställningar anses bindande då köparen har godkänt köpet i kassan vilket ersätter fysiskt avtal med underskrift. Säljaren reserverar sig för momshöjningar och andra prisförändringar som vi inte kan råda över.

Distributionsrätt

Distributionsrätten av material som säljare har producerat överlåts samma dag med omedelbar verkan till kund då full betalning av tjänsten genomförts.

Ångerrätt

Vid beställning samtycker kund till att säljare omgående påbörjar leverans av tjänst/tjänster i enlighet med beställningen och därmed fråntas kund ångerrätten enligt distansavtalslagen då CV, Personligt brev, texter för LinkedIn och översättningar produceras specifikt för köparens räkning. Ångerrätten omfattar inte heller digitala/nedladdningsbara produkter som E-kurser då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller säkerställas att köpare inte tagit del av innehållet.  Presentkorten i vår e-handel omfattas av ångerrätten enligt lagen (SFS 2005:59) distansavtal och avtal utanför affärslokaler, ni har då rätt som köpare att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt gäller ej inlöst presentkort. Vid ånger vänligen kontakta oss på info@cvspecialisten.se inom 14 dagar. Länk till ångerblankett; konsumentverket.

Reklamation
Köparen har rätt att reklamera sin produkt fram till påbörjat arbete eller avtalad intervjutid med en representant från säljaren. Med påbörjat arbete räknas framtagning av mallar, telefonintervju och utkast. Speciella avtal kring hantering av reklamation kan i vissa fall tecknas. Önskas detta görs det på köparens initiativ innan beställning.

Avbokning av föreläsningar, workshops och seminarium
Köparen har rätt att avboka en föreläsning, workshop och seminarium. Avbokningar som sker mindre än 30 dagar före föreläsningen blir debiterade med 50% av föreläsningens pris. Avbokningar som sker mindre än 3 dagar före föreläsningen, workshop eller seminarium debiteras med 75% av priset.

Betalning
Om PaysonFaktura
Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 0kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress som du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickas betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2% per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgat inkassoavgift om för närvarande 180kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Mer information och fullständiga villkor finns här: https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/.

Delbetalning
Du kan välja att delbetala beloppet genom Payson AB. Villkor för delbetalning via Payson AB kan läsas mer om på www.payson.se. Delbetalning är endast möjligt vid ordrar överstigande 300 SEK.

Kortbetalning
Payson samarbetar med VISA, MasterCard och samtliga svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB.

Alla transaktioner sker tryggt och säkert med Payson. Payson är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för trygg och säker e-handel.

Information om pantsättning
Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924

Garanti
Säljaren frånsäger sig ansvaret och lämnar ej några garantier att dess tjänster eller produkter kommer att leda till anställning eller intervju.

Presentkort
Presentkortens giltighetstid är 12 månader från köpdatumet. Ingen återbetalning av värdet från presentkortet sker.

Personuppgifter
Både Stenholm Group AB och Payson behandlar samtliga uppgifter i enlighet med 31 § personuppgiftslagen.

Information som erhålls av säljaren används enbart i syfte att genomföra köparens beställning och besvara eventuella frågor köparen har. Säljaren har rätt att lämna ut köparens uppgifter om det finns en lagstadgad skyldighet för säljaren att göra det, om det begärs av ett offentligt organ eller annan tillsynsmyndighet eller om säljaren i god tro anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att (a) följa legala krav eller för att rätta sig efter domstolsbeslut; (b) skydda rättigheterna eller äganderätten till Stenholm Group AB; (c) förhindra ett brott eller skydda nationell säkerhet; eller (d) skydda användares personliga säkerhet eller allmänheten.

Leverens
Bolagets leveranstider är ungefärliga och varierar beroende på olika faktorer t.ex. feedback och återkoppling från köparen samt beläggningsgrad och sjukdomar för säljaren. Skälig leveranstid uppgår till 30 dagar från intervjudagen. Leverans efter dessa 30 arbetsdagar återbetalas hela beloppet om säljaren bär ansvaret och köparen har gjort anspråk på återbetalning. Anspråk på full återbetalning behöver köparen göra skriftligt inom fem dagar efter skälig leveranstid. Detta anspråk gör på info@cvspecialisten.se. Leveransen betraktas som klar när köparen mottager sin/sina beställda varor digitalt på angiven E-postadress. Distributionsrätt av dokument och producerat material överlåts till köparen när full ersättning erlagts. Handböcker och guidelines som producerats för specifika tjänster och produkter tillåts ej någon äganderätt eller distributionsrätt för köparen.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från vår sida är cvspecialisten.se befriad, utan påföljd, från att fullgöra sina förpliktelser enligt ovan.

Förändring av de allmänna villkoren
Säljaren äger rätten att när som helst ändra innehållet i dessa allmänna villkor. Svensk lag ska tillämpas vid tolkning och tillämpning av avtalet.