lars utveckling

Lars hade modet att förändra sitt liv – har du?

tisdag 28 mars 2017

Då var han en högpresterande chef som ville rädda världen. När alla chefer på Röda korset skulle gå samma chefsutbildning, valde Lars Carlsson en annan väg. Han kände sig sliten och ville hitta något annat än traditionell ledarskapsutbildning.

Han valde LPU, Ledarskap genom Personlig utveckling, på Handels. Där mötte han Lasse Norberg, som var en stark gestaltföreträdare i Sverige.

–Det var en jättebra utbildning samtidigt som jag upplevde att övningarna var utmanande. Jag behövde få med mig kroppen och lugna ner mitt system, berättar Lars. Jag fick en god och nära kontakt med Lasse som hjälpte mig på den vägen, han bidrog också till att öppna upp mitt sinne för att se olika perspektiv. Lasse rekommenderade mig att gå vidare på Gestaltakademin och efter moget övervägande valde jag Terapeutprogrammet.

Chef – konsult- chef

Ett par år in i Terapeutprogrammet hoppade han av chefskapet på Röda korset och satsade på egen verksamhet. Det blev rätt tufft ekonomisk och inte helt rätt tajming i konjunkturen att bli konsult just då. Men han jobbade på med ledarskap och handledning och det gick allt bättre. När tsunamin i Thailand inträffade 2004, kände Lars ett stort behov att hjälpa till i katastrofen. Han ville in i en organisation igen för att kunna påverka och bidra. 2005 utsågs han till Sverigechef på Rädda barnen.

– Det var en ny roll och organisation och därmed nya utmaningar. Här var jag högre chef med fler anställda. Vi var inte organiserade på ett sätt som var i linje med uppdraget styrelsen hade gett oss. Därför fick jag ägna mycket tid åt att genomföra en omorganisation med allt vad det kräver. Den här gången kände jag mig dock lugnare i mitt ledarskap. Jag agerade mer ur ett helhetsperspektiv och upplevde att jag hade en bättre förmåga att förstå människor och varför reaktionerna kom. Jag tog inte motstånd personligt, utan kunde se strukturella orsaker som framkallade en del starka reaktioner, menar han.

Efter sex år som chef på Rädda Barnen är han nu tillbaka som terapeut, handledare och organisationskonsult sedan flera år. Han valde att gå vidare med en Steg två utbildning i affektfokuserad psykoterapi och är därmed legitimerad Psykoterapeut idag.

Vilka är dina främsta verktyg som terapeut idag?

–Att arbeta med kontakt, relation och det som faktisk sker i rummet här och nu. Jag är observant på klienten och kan stödja genom iakttagelser och att ställa frågor om andning och kroppsreaktioner. För många kan det vara knepigt att hitta in i kroppen och uttrycka känslor. Affekter kan ibland skrämma men de finns där för att vi behöver dem. Jag arbetar med psykoedukation, vilket innebär att jag ger en teoretisk plattform så att klienten lättare kan förstå sina reaktioner, ger förklaringar. Det är ett tillskott som ökar förmågan till fler perspektiv, konstaterar han.

Har du något råd till de som söker?

– Jag har aldrig ångrat att jag sökte och jag har faktisk aldrig, under mina år i gestaltvärlden, mött någon som ångrat att man gått på Gestaltakademins längre utbildningar, säger han eftertänksamt. Men om jag ska ge ett råd till de som funderar på att gå är det att ge utbildningen den tid som behövs och planera för det. Lars är idag uppskattad Pedagogisk ledare för det första steget på Terapeutprogrammet. Jag tänker efter samtalet att han brinner lika mycket för att rädda världen i dag som då, men nu har han hittat verktygen han behöver.

Vill du läsa mer om hur du också har chansen att förändra ditt liv till det bättre? Läs mer om vår samarbetspartner Gestaltakademin.