Linkedin

Linkedin – viktigare för nytt jobb

tisdag 27 oktober 2020

Enligt Trygghetsrådets Rekryteringsenkät så framhävs betydelsen av Linkedin för arbetssökande. Detta är en trend som vi sedan länge följt och som Trygghetsrådets enkät understryker.

Den svenska arbetsmarknaden genomgår stora digitaliseringsförändringar i snabb takt, vilket underlättar för arbetssökande och arbetsgivare. Det blir således allt viktigare att sticka ut ur mängden på Linkedin. Detta gäller både arbetssökande och arbetsgivare – varför ska en arbetsgivare anställa just dig? Och varför ska kandidater arbeta på just ert företag?

Rekryteringsenkäten visar stigande siffror från år till år, där rekryterare i större omfattning prioriterar att även granska kandidaters Linkedinprofil utöver CV och personligt brev. På två år ökade svaren från 18 procent till 29 procent av rekryterare som uppger att de granskar Linkedin i större utsträckning.

Linkedin är därför ett viktigt verktyg för samtliga arbetssökande och arbetsgivare. Det är samtidigt en stor plattform som uppmanar till nätverkande och utmärkt forum för lediga tjänster. Trots digitaliseringen och Linkedins framfart så uppger även 74 procent av de tillfrågade rekryterarna att de uppskattar när kandidater ringer och ställer frågor om tjänsten.

Läs mer om Rekryteringsenkäten här!

Så många tittar på kandidaternas Linkedinprofil när de fått in ansökan!

  • Alltid (27 procent)
  • Ofta (32 procent)
  • Ibland (34 procent)
  • Aldrig (7 procent)

Detta läser de först

  • CV (65 procent)
  • Personligt brev (32 procent)
  • Vet ej (3 procent)