Nå dina jobb- och karriärmål med coaching

fredag 12 maj 2017

I en tid med oändliga jobb- och karriärmöjligheter kan coaching stödja dig att hitta rätt väg, genomgå förändringar och uppnå mål. Vi har träffat Curt Svenland som är Awakening Coach, och berättar om fördelarna med coaching och hur det fungerar. Coaching är en typ av personlig utveckling – i första hand ett mentalt inre arbete med fokus på att förändra ett område i livet i en önskvärd och positiv riktning. Två områden som tar upp stor del av livet är jobb och karriär.

– Coaching ger dig stöd till att förändra något som du inte trivs med. Inom jobb- och karriärcoaching handlar det oftast om att du vill ha något som du inte har idag, till exempel utvecklas i en ny riktning inom din bransch, säger Curt Svenland.

Coaching – en målinriktad vägledning

Metoden bygger på att hjälpa människor nå uppsatta mål på olika sätt – att utvecklas från en punkt till en annan. På vägen kan delmål sättas upp för att lättare nå slutmålet. Verktygen i coaching kan bland annat bestå av utvecklande samtal och kropps- och känsloövningar.

För dig som är öppen för förändring

Att ha ett tydligt mål är inte ett måste för att få ut något av coaching då den även kan hjälpa till att sätta upp målen. Du behöver inte veta exakt vart du vill i livet och karriären, men du bör vara öppen för att undersöka det för att få ett bra resultat.

– Många människor är nöjda och bekväma med sin situation i livet och tror att de inte kan eller vill förändras. Det kan bero på olika typer av rädslor, negativa tankemönster eller olika präglingar man bär med sig. Jag har själv erfarenhet av att ha varit fast i en negativ livsspiral under lång tid som jag lyckats vända. Min erfarenhet är att det oftast finns en stor förändringspotential hos oss människor, säger Curt Svenland.

Pushar dig framåt i karriären

Karriären och jobbet är en sida av livet som hänger ihop med övriga delar. Den personliga utveckling som coaching innebär, gör att man lär känna sig själv bättre, och blir mer medveten om sina potentialer, talanger och förmågor. Coachen ger en stöttning att tro på dem, och pushar en i rätt riktning.

– Först när man ”äger” alla sina talanger och förmågor, kan man på ett tryggare sätt finna sin plats i arbete och karriär och lättare genomgå en förändring. För att nå dit behöver man få en djupare kontakt med sig själv, en stabil känsla för vem man är och vad man vill. Ibland behöver man ta upp djupare livsfrågor för att befästa utvecklingen mot att lära sig nya saker, följa sin känsla, längtan, önskningar och drömmar, säger Curt Svenland.

Awakening Coaching med Curt Svenland – utvecklas på ett personligt plan

Curts coaching gör mest nytta för dig som är ”coachbar”. Det vill säga – helst ska du må bra i dig själv, vara en stabil och trygg person och för det mesta ha en positiv energi. Men Curt kan även erbjuda terapeutiska samtal om så behövs.

– Jag har fördelen och erfarenhet att kunna växla mellan båda metoderna. Märker jag att det dyker upp tanke- eller känslomässiga motstånd på vägen i coachningen, kan vi stanna upp ett tag och titta på det på annat sätt, menar Curt Svenland.

Vilka verktyg använder du dig av i din coaching?
– Det varierar från person till person. Jag använder mig dels av utvecklande samtal där jag även kan spegla, lämna reflektioner och ge feedback, men också av känslo- och kroppsövningar. Vi kan till exempel uttrycka känslor, ha rollspel och ”leka” för att klienten lättare ska komma i kontakt med viktiga delar av sig själv, och kunna se saker klarare. Jag använder mig också av hemuppgifter där man får prova på nya saker och öva sig på att gå utanför sin bekvämlighetszon.

Att genomgå viktiga förändringar – en längre process

Att förändras är oftast en process som tar lite tid och är inget som går att fixa på en dag. Förändringen bör ses som en pusselbit i livet, som går att göra parallellt med andra bitar. I ett längre perspektiv är processen mycket berikande och resultatet är väl värt att vänta på.

– Viktiga förändringar i livet behöver göras i små steg, och man gör det bäst genom att prova nya saker för att få nya erfarenheter. Att göra en förändring i jobb och karriär kräver tid, arbete och mod, men ger samtidigt mycket kraft, energi och glädje tillbaka, säger Curt Svenland.

Läs mer om vår samarbetspartner Curts coaching och samtalsmetoder här!