Ord och fraser som utstrålar ”Jag är en utmärkt ledare” i ditt CV

måndag 15 juli 2019

När vi arbetar med klienter och deras personliga varumärke så eftersträvar vi alltid att utveckla budskapet i det personliga varumärket. Genom kartläggning och analys av styrkor, målgrupp och budskap säkerställer vi ett solitt underlag för vidareutveckling. Vi formulerar därefter kreativa och slagkraftiga texter som framhåller önskat budskap och håller en röd tråd genomgående i CV:t, personligt brev och LinkedIn. Vid chefsansökningar skapar vi en profil med rätt budskap för rollen. Genom pricksäker text, design och unik CV-layout sänder vi ut budskapet ”Jag är en utmärkt ledare” utan att direkt skriva dessa orden. Vi hjälper dig med förslag på ord!

Det finns mängder av olika ord och fraser som kommer att ge läsaren/rekryteraren rätt bild av dig och din profil – att du besitter kraftfulla ledarskapsegenskaper. Val av ord och fraser bör anpassas efter din profil, erfarenhet och bransch.

Ord som syftar till att du är en vägvisare

Personer som får ett jobb behöver besvara fler frågeställningar än ”Kan denna personen möta våra kravställningar för rollen?”. Precis som alla toppkandidater, dina konkurrenter om tjänsten, så kommer alla att besvara detta med ett ja.

Kandidaten som får jobbet i slutändan är den person som har lyckas förmedla budskapet om att vara mer innovativ och kraftfull än de andra kandidaterna. Det är den kandidaten som övertygar sin målgrupp, rekryterare/-en, om att man får ut mest värde av denne gentemot de andra som tävlar om samma tjänst. Alla företagen önskar att få ut maximalt från en anställd gällande personlighet, kompetens och resultat. En person som visar vägen framåt.

1. Spjutspets
2. Pionjär
3. Anförare
4. Förändringsbenägen
5. Modern
6. Optimera

Ord som beskriver att du kan hantera ekonomi.

Alla chefsbefattningar innefattar inte ekonomiskt ansvar, men många gör det. I de flesta verksamheter och organisationer ansvarar chefer, VD, Marknadschef, Produktionschefer och liknande för delar inom rörelseräkningen och äger ansvar över budget. Oavsett om man som Inköpschef påverkar kostnaderna eller Försäljningschef med ansvar över intäkterna.

När det kommer till det ekonomiska behöver man snabbt och smidigt understryka att du är strategisk, disciplinerad och smart gällande företagets finanser.

7. Budgeterande
8. Kostnadsbesparningar
9. Drev tillväxt
10. Investerade
11. Minskade …
12. Förhandlade …
13. Resultatansvar

Ord som betonar att du är skicklig på att utveckla människor

Om man siktar mot att landa en chefsbefattning, så är en nyckelfaktor att inspirera och utveckla team och människorna inom verksamheten. Man förutsätter att DU kan och vet hur det ska utföras. Att utveckla andra handlar om din skicklighet att inspirera och motivera medarbetare till att utföra stordåd och extraordinära insatser.

14. Coachade
15. Mentor
16. Formade
17. Motiverade
18. Lyfte upp
19. Enade
20. Förespråkade

Ord som syftar på att du är inflytelserik

De framgångsrika ledarna är inte enbart skickliga på att hantera finanser och utveckla medarbetare. De är även inflytelserika inom organisationen. De vet hur man maximerar och får ut kapacitet från andra, oavsett om det handlar om medarbetare, aktieägare eller andra intressenter och avdelningar inom organisationen.

I både CV och under intervjuer vill du snabbt framhålla att du är en person som andra människor uppmärksammar och lyssnar till dina ideér samt strategier.

21. Förhandlade
22. Övertalade
23. Vann
24. Mobiliserade
25. Sporrade
26. Framdriven

Ordval har stor betydelse! Genom att använda rätt val av ord och formulering i ditt CV, på LinkedIn eller under arbetsintervjun så kan du övertyga din målgrupp om att du har det som krävs för att lyckas. Att du har rätt karisma och erfarenhet för att driva organisationen in i nästa utvecklingsfas.