Personlig Marknadsföring för arbetssökande

söndag 28 juli 2019

CV & LinkedIn – Positionera dig på arbetsmarknaden

På dagens rådande arbetsmarknad blir det allt viktigare att kunna marknadsföra sig själv och sin kompetens. Enligt de senaste undersökningarna så tillsätts 80-85% av alla tjänster i Sverige genom den dolda arbetsmarknaden, detta innebär således att dessa jobben tillsätts genom antingen vänner, bekanta eller affärsnätverk. Om man är arbetssökande innebär detta att man genom personlig marknadsföring, att nå ut med ett trovärdigt budskap till rätt målgrupp, är viktigare än tidigare. Det räcker inte att enbart ha ett stort affärsnätverk om nätverket inte känner till vad du står för, tidigare prestationer eller just dina USP:ar (Unique Selling Propositions). Hjälp ditt affärsnätverk att hjälpa dig genom rätt personlig marknadsföring.

Personlig marknadsföring handlar om att prata med sin målgrupp på rätt sätt och genom rätt kanaler. Både CV och LinkedIn-profil är en del av din personliga marknadsföring, och viktiga verktyg när du söker nytt jobb. Som arbetssökande är det primärt dessa verktyg du kan använda för att nå ut med ditt budskap för att påverka din målgrupp – potentiella arbetsgivare och rekryterare.

Genomgående röd tråd i din kommunikation

Skapa en röd tråd i din kommunikation från första kontakten genom ansökan, intervjun, tester och möte med arbetsgivare samt rekryterare. Det är viktigt att samtliga moment strävar efter att kommunicera samma sak för att inte göra kommunikationen spretig. I dagens digitala värld är det även viktigt att dina sociala medier kommunicerar utifrån ditt personliga varumärke och din röda tråd.

Vi rekommenderar alltid att man initierar sitt jobbsökande med att analysera sina egenskaper och kompetenser för att identifiera rätt nyckelord som man vill bygga sin profil kring.

Dina ansökningshandlingar – CV & personligt brev

Anpassa och skräddarsy dina ansökningshandlingar baserat på dina egenskaper, kompetenser och arbetsgivarens kravspecifikation. Ofta kan man selektera i platsannonserna vad arbetsgivaren letar efter, ofta är kriterierna tydligt utskriva men emellanåt får man läsa mellan raderna, besöka företagets hemsida och göra sin research för att skapa sig en bättre uppfattning. Anpassa därefter ditt språk, budskap och välj ut rätt egenskaper samt kompetenser från din verktygslåda som skulle passa denna arbetsgivaren.

Gör som reklambyråerna och skapa en stark känsla hos mottagaren. Vilken känsla vill du att mottagaren ska uppleva när de läser just dina ansökningshandlingar?

SIR-metoden

SIR-metoden är en effektiv metod som fungerar i sociala sammanhang som nätverksträffar, anställningsintervjuer och i textdokument som t.ex. CV. S-I-R står för Situation, Initiativ och Resultat. Metoden är ett verktyg för att presentera sina egenskaper och kompetenser i jobbsammanhang. Detta är en utmärkt metod för att skryta om sig själv i sitt CV eller på anställningsintervjun utan att låta arrogant.

Metoden grundar sig på att man först beskriver en situation man har befunnit sig i, sedan sitt egna initiativ i processen och till slut vad detta initiativ resulterade i.

Det finns olika sätt att presentera dina egenskaper, men SIR-metoden är något vi varmt rekommenderar då man målar upp situationen, ditt initiativ och resultatet istället för att enbart säga ”jag är lyhörd, har god förståelse för andra människor och är en skicklig kommunikatör” då detta saknar substans.

Hisspitch – Elevator Pitch

Den klassiska hisspitchen är välkänd bland många, konsulter, säljare och arbetssökande har använt sig av detta i årtionden. Anledningen till att hisspitchen etablerades var att man i sociala sammanhang och nätverkande snabbt skulle kunna presentera sig samt vilket värde man skulle kunna tillföra. Principen grundar sig på att man ska kunna presentera sitt erbjudande under 60 sekunder, ungefär lika lång tid som en hissfärd tar att avverka.

Hisspitchen hjälper till att etablera en relation genom att man snabbt och effektivt presenterar vad man gör, vilket värde man levererar genom sina tjänster och vad man har gjort tidigare.

Tips för en bra hisspitch

  • Berätta utifrån ett perspektiv som arbetsgivare – vilket värde levererar du?
  • Var konkret och koncis med din hisspitch.
  • Vilka branscher/tjänster/företag söker du jobb hos?
  • Träna, träna, träna!
  • Mer generisk än specifik
  • Distinkt – leverera fakta och värde!

Personlig marknadsföring behöver inte vara svårt. I grunden så handlar det om vilket budskap som du vill förmedla, till vilken målgrupp och i vilka sammanhang. Många behöver hjälp med sin personliga marknadsföring, oavsett om de söker jobb eller önskar att klättra i karriären. Du är inte ensam.

Maila eller ring oss på info@cvspecialisten.se & 070 – 813 60 00.