Professionellt Konsult CV & Konsultprofil

torsdag 14 februari 2019

Att genomarbetade konsult CV & konsultprofiler genererar i fler konsultuppdrag är ingen hemlighet. Vi ägnar många timmar åt att utbilda och att hjälpa konsulter med att skriva och designa konsultprofiler i syfte att landa uppdragen de önskar. Det finns aspekter som är avgörande och som vi har sett att många konsulter missar. Oavsett om du arbetar med eget företag eller som konsult gäller det att snabbt i initiala kontakter att tydligt visa vilket värde du kan tillföra med hög trovärdighet.

Vår erfarenhet är att många konsulter känner sig obekväma med försäljning. Oavsett nisch så är försäljning en viktig del av att vara konsult. Vi hjälper dagligen konsulter att skriva och designa konsultprofiler för att de ska bli utvalda ur mängden av konsulter. En välgjord konsultprofil är en konsults viktigaste marknadsverktyg för att få fler uppdrag.

Vad är skillnaden mellan ett CV och en konsultprofil?

Ett CV är i traditionell bemärkelse en beskrivning av hela din arbetslivserfarenhet, utbildning och certifieringar osv. Ett CV används när man söker anställningar snarare än konsultuppdrag.

Ett konsult CV och konsultprofil är mer som ett säljerbjudande/offert man skickar till potentiella kunder och uppdragsgivare. Detta anpassar man mot potentiella uppdragsgivare mer än traditionella CV:n för att direkt visa vilken kompetens, erfarenhet och utbildning man besitter. Konsultprofiler består betydligt oftare av olika projektbeskrivningar för projekt man har varit aktiv i. Man specificerar sig än mer för respektive uppdrag man ämnar att landa. Vi kommer i denna texten att använda begreppet konsultprofil för att särskilja CV och konsultprofilen åt då det finns avgörande skillnader mellan dessa.

Hur skapar man en säljande konsultprofil?

Nyckeln till att skapa en vinnande konsultprofil är att nischa sin profil, visa tydligt vilket värde du kan erbjuda för det specifika uppdrag och tidigare resultat som styrker din kompetens. Många konsulter fokuserar på att sälja in hela sin verktygslåda direkt, utan att utvärdera huruvida vissa kompetenser är relevanta eller ej. Välj därför ut dina främsta kompetenser och egenskaper som matchar uppdraget och bygg din konsultprofil utifrån dessa.

 • Använd rätt nyckelord och titlar. Många IT-konsulter är t.ex. både IT-Konsult och IT-Projektledare, vissa har än fler titlar och roller än så. Anpassa din titel utifrån det specifika konsultuppdraget samtidigt som du preciserar din spetskompetens. Ett exempel kan vara ”Systemarkitekt med erfarenhet inom Telekom”, ”Projektledare inom kommunikation”, ”Kommunikationsstrateg inom FMCG” eller ”Erfaren java-konsult”. Genom att använda rätt titel, rubriker och termer kommer din profil att prata samma språk som uppdragsgivaren.
 • Anpassa ditt erbjudande. Välj ut rätt erfarenhet, kompetens och tidigare projekt som matchar uppdragsgivarens kravställning. Många konsulter skickar ofta generiska CV:n till uppdragsgivare vilket då ofta innehåller irrelevant information.
 • Uppge mätbara prestationer och siffror. Detta är ett snyggt sätt att skryta utan att låta arrogant, detta blir även väldigt konkret för uppdragsgivaren och vad de får genom att välja dig. Skriv i vilken omfattning tidigare projekt och uppdrag har varit, t.ex. om du har haft personalansvar för 10 medarbetare, kostnadsbesparningar om 10 MSEK, ägt ansvar över projektbudgetar om 50 MSEK eller ökade omsättningen mest i Europa med 25% högre marginal.
 • Layoutad konsultprofil! Många skickar konsultprofiler till uppdragsgivare utan tanke på layout och design. Kom ihåg att din konsultprofil är ett dokument som syftar till att sälja in dina tjänster. Lägg tid och energi på att designa dokumentet för att sticka ut ur mängden. Har ditt företag en grafisk profil, använd samma färgkoder för att skapa en enhetlig bild av dig och ditt företag.
 • Avsätt tid och energi. Din konsultprofil är ett av dina viktigaste marknadsverktyg för att landa fler och bättre konsultuppdrag. Avsätt tid och prioritera en konsultprofil i världsklass!

Be om hjälp med din konsultprofil

Innan du börjar göra om din konsultprofil helt och hållet så är det viktigt att man inventerar sin egna kompetens och egenskaper. Genom att göra detta så säkerställer du att din omgivning har samma uppfattning om dig som du tänker bygga din konsultprofil runt. Be 5-7 pålitliga personer att besvara frågor om dina styrkor, egenskaper och svagheter. Vänd dig till såväl tidigare kunder, kollegor, affärsbekanta och familj. De kommer garanterat att ha olika uppfattningar om dig vilket ger dig bra förutsättningar att skapa en enhetlig och rättvis profil.

Linkedin-profil för konsulter

När vi arbetar med konsulter rekommenderar vi alltid en optimerad LinkedIn-profil. Om man optimerar sin profil online och arbetar rätt med plattformen så kommer detta att generera i fler konsultuppdrag, öka din trovärdighet för din kompetens och stärka ditt personliga varumärke.

Det viktigaste att komma ihåg är att ditt digitala varumärke kan ge dig större exponering och genom rätt användande även fler kunder. De mest grundläggande för att skapa en vinnande LinkedIn-profil är:

 • Använd rätt nyckelord, viktigt online då algoritmerna favoriserar relevant och unikt innehåll.
 • Professionell bild. Selfies och semesterbilder hör hemma på Facebook och Instagram.
 • Lägg till alla tidigare arbetsgivare/uppdragsgivare, kompetenser, utbildningar/kurser och certifieringar.
 • Sätt en målsättning med ditt användande av LinkedIn. Jagar du nya uppdrag eller endast hålla kontakten med dina kunder och affärsbekanta?

De viktigaste punkter för en vinnande konsultprofil

 • Layout & Design.
 • Tydligt och relevant erbjudande.
 • Professionell bild i din konsultprofil.
 • En slagkraftig sammanfattning/profilbeskrivning överst i konsultprofilen som lämnar avtryck.
 • Välj ett modernare typsnitt än det klassiska ”Times New Roman”.
 • Rätt nyckelord i titlar, rubriker och text.
 • Optimera din LinkedIn-profil