Så mycket kostar stressrelaterade sjukskrivningar din organisation!

torsdag 9 maj 2019

Vi har pratat med Magdalena Berger om stress som är ett ökat problem i samhället som påverkar både individer såväl som organisationer. Magdalena reser runt landet för att belysa problematiken med stressrelaterade sjukskrivningar samt utbildar ledningsgrupper med konkreta verktyg och metoder för att proaktivt förebygga en stressad personalstyrka. 

Enligt ekonomer på Svenskt Näringsliv är samhällskostnaden för sjukskrivningar 81 miljarder kronor per år för staten och 18,5 miljarder kronor för arbetsgivarna. Räknar man även in produktionsbortfallet så är den faktiska kostnaden för samhället upp emot 200 miljarder per år, där sjukskrivningar för psykisk ohälsa står för ca 40 procent. Det innebär att psykisk ohälsa belastar svenska staten med 80 miljarder per år och 7,4 miljarder kronor för svenska arbetsgivare.

God psykisk arbetsmiljö ökar produktiviteten

Magdalena hävdar bestämt att arbetsgivare behöver förflytta sig i linje med utvecklingen och framförallt vad det gäller att hänga med den digitala utveckling och vilka möjligheter detta skapar.

– Arbetsgivare behöver tillvarata på möjligheterna som digitaliseringen möjliggör, använd flexibiliteten för anställda till att skapa en god psykisk arbetsmiljö, säger Magdalena.

Med en gedigen bakgrund från psykiatrin och pedagogik levererar hon kärnfulla och kraftfulla budskap genom att pedagogisk förmedla den senaste forskningen inom psykisk ohälsa. Hennes kompetenser inom ämnet efterfrågas av kunder som försäkringskassan, arbetsförmedlingen och privata företag samt politiker som önskar att utveckla sin organisation och strävar efter bättre psykisk arbetsmiljö med drivna och friska anställda.

Magdalena Berger Utbildning och Handledning erbjuder föreläsningarna ”Den mentala hälsans spiral”, ”Mångfald, inkludering & diskriminering”, ”Mänskliga rättigheter & likabehandling”, ”Neurodiversity” och ”Psykisk ohälsa fördjupning”.

Processer som skapar en friskare personalstyrka

I dagsläget författar Magdalena en bok på uppdrag från Studentlitteratur inom psykisk ohälsa som sprider sig inom landet. Med sin erfarenhet hjälper hon organisationer att kartlägga utvecklingsområden och att implementera rätt processer i verksamheterna för vidare utveckling. I sina föreläsningar levererar hon bredare perspektiv, konkreta och beprövade verktyg samt metoder som hjälper företag att forcera igenom organisationens utmaningar. Hennes erfarenhet grundar sig i akademiska studier, examen som HR-konsult och gedigna arbetslivserfarenhet från tidigare uppdrag i roller som konsult och föreläsare.

– Magdalena är en mycket kunnig föreläsare, med ordentlig kompetens inom hennes områden. Det gör att hon kan förklara även de svåraste sakerna på ett begripligt sätt så att alla hänger med och förstår. Hennes kreativa energi gör att åhörarna blir inspirerande, samtidigt som hennes raka förhållningssätt gör att de direkt börjar fokusera på att lösa de svårigheter de står inför, berättar en tidigare föreläsningsdeltagare.

Friskare personal genererar bättre lönsamhet för organisationen genom att lyckligare anställda som trivs på sin arbetsplats resulterar i högre produktivitet. Ofta kontaktar ledningsgrupper Magdalena för att uppnå strategisk höjd och att förankra rätt metoder samt processer i verksamheten vilket resulterar i vidare utveckling. Hennes föreläsningar och utbildningar belyser problematiken som stress medför i samhället och organisationer men framförallt hur man arbetar proaktivt med förebyggande metoder på arbetsplatser.

Läs mer & boka företagets nästa föreläsning hos Magdalena Berger!