utvecklas

Ge dig tiden att utvecklas på djupet!

tisdag 28 mars 2017

Susanne Bertelsen gick rektorsutbildningen innan hon fyllt 30 år. Redan då hade hon varit chef i flera år. I en värld som dominerades av män var hon en målinriktad, drivande och uppskattad chef som snabbt kunde ge svar på det mesta. När hennes chef ville att hon skulle gå vidareutbildningen för rektorer, sa hon dock stopp.

Hon ville prova något annat och valde istället en utbildning som hon fått en inbjudan till i brevlådan.

– Den verkade annorlunda och talade till mig på ett helt annat sätt, den ledde mig in på nya vägar. Här blev jag nyfiken på att utforska ett mera nyfiket förhållningssätt till min omgivning, istället för att ge råd och lösningar. Jag visste inte då att kursledaren Bodil Markegård var gestaltutbildad. Bodil har sedan dess varit både förebild och coach för mig. Det var hon som bidrog till att jag sökte vidare till Organisationsprogrammet på Gestaltakademin, berättar Susanne med värme i rösten.

Det är nu sju år sedan hon blev diplomerad. Under utbildningen jobbade hon på hög chefsnivå och bytte efter något år till en större kommun där hon blev utvecklingsstrateg i en organisation med 100 chefer. Samtidigt gjorde hon ett välbehövligt uppehåll i utbildningen under ett år. Idag driver Susanne företaget Pilou – som står för Process i lärande och utveckling. Hon berättar stolt att hon haft drygt 1500 personer i processutveckling, handledning och utbildningar de senaste sju åren. Merparten kommer från skolvärlden, rektorer, skolledare, lärare och kommunala förvaltningar.

Vad beror framgången på?

–Jag tror att min främsta drivkraft är att jag tror så starkt på det jag gör. Jag ser en så tydlig effekt. I mina uppdrag vill jag bidra till ett dialogbaserat, coachande förhållningssätt. De enkla verktyg jag använder är gestaltbaserade, exempelvis energicykeln och att stanna upp och bli medveten om vad som är figur och bakgrund. Detta hjälper oss att skapa tydligare gemensamma bilder av hur vi har det just nu och vad som behöver göras. I det höga tempot i dagens organisationer är vi snabba med att projicera och tala om för andra hur det är. Jag hjälper människor att stanna upp, reflektera kring hur de påverkar och påverkas av andra och den situation som är just nu. I skolans värld talas mycket om lågaffektivt bemötande – att lugna ner situationen genom att utstråla trygghet, lugn och närvaro och att ställa nyfikna och utforskande frågor – det är gestaltiskt bemötande för mig.

Vilken effekt ser dina kunder?

– Att de fått nya redskap och tankesätt och ger tid för reflektion. Att processen lämnat avtryck,  att de märker ett lugn i klassrummet nu. Att de växt som människor, fått verktyg som de kan använda både privat och i jobbet. Vi får ofta feedback på vårt sätt att leda och entusiasmera på ett professionellt sätt, vilket känns extra kul.

Hur har utbildningen påverkat dig?

– Det första jag tänker på är att jag har hittat ett lugn i mig själv, det är också något som kollegor och vänner ger mig feedback på. Jag lyssnar in, ger inte svar på samma sätt som tidigare utan använder mera utforskande frågor. När jag gick min gestaltutbildning var det starkaste för mig att lära genom upplevelsen, övningar och experiment som vi sen fick teorier på. Den pedagogiska metoden passar så bra för mig.

Har du några råd till de som söker ?

– Ge dig tiden att fördjupa och utvecklas som människa! Det tog hela första året att komma från huvudet och mer in i hela min kropp. När jag tog paus ett år, hann jag integrera den personliga utvecklingen innan jag gick vidare i den professionella rollen. Ju snabbar det snurrar runt oss – ju större blir behovet att ge oss själva tid att ta de rätta besluten tänker jag, avslutar Susanne Bertelsen.

Läs mer om vår samarbetspartner Gestaltakademin och hur du kan utvecklas på flera plan!