intervju

Nervös inför anställningsintervjun

tisdag 10 september 2019

Alla har vi varit där, vi har skickat in vårt CV och rekryteraren har ringt, anställningsintervjun kommer antågande. Samtidigt står man frågandes med hur kan jag förbereda mig inför anställningsintervjun? Vilka intervjufrågor kommer att ställas? – Hur och vad du svarar under anställningsintervjun kommer att direkt påverka hur rekryteraren uppfattar både dig och din kompetens. 

Hur kan man förbereda sig inför en anställningsintervju?

En fundamentalt viktig komponent under en anställningsintervju är att man går in med en härlig känsla – naturlig och avslappnad. Man kan ge sig själv rätt förutsättningar genom att öva på generella intervjufrågor och att strukturera upp sin presentation samt budskap på förhand. Att öva på potentiella intervjufrågor redan innan kommer att ge självförtroende och lugn inför mötet med rekryteraren. Förbered även vilket budskap och bild som du vill förmedla till rekryteraren vilket kommer att uppfattas som mer naturligt i din framtoning.

Intervjufrågor på anställningsintervjun

Inför mötet med rekryteraren är det bra att läsa igenom platsannonsen en extra gång för att bilda dig en uppfattning om deras kravprofil. Genom att förstå deras kravprofil så kommer du att veta vilka av dina egenskaper och erfarenhet som du ska lyfta fram extra under anställningsintervjun. Förmodligen har du en bredare erfarenhet och fler kompetenser än de som kravprofilen efterfrågar.

Gör dig själv och rekryteraren rättvisa genom att paketera din kompetens och erfarenhet utifrån platsannonsen. Låt sedan rekryteraren fördjupa sina frågor för att validera din kompetens och erfarenhet för att avgöra din nivå på egen hand. Matcha och välj noggrant ut vilka projekt, prestationer och uppdrag som du lyfter fram under intervjun. Dessa projekt och prestationer bör påvisa de kompetenser och egenskaper som du önskar att lyfta fram.

Att veta exakt vilka frågor som kommer att dyka upp under en anställningsintervju är svårt på förhand. Det finns dock ett par frågor som man behöver vara säker på och vissa frågeställningar som det faktiskt går att förbereda sig på.

Intervjufrågorna som är bra att känna till oavsett om de ställs eller inte

Varför har du sökt detta jobbet?

Beskriv vilka faktorer som motiverade just dig att söka denna tjänsten. Även om denna frågan inte ställs uttryckligen så är det bra för dig att veta när du går in i anställningsintervjun.

Varför ska vi anställa just dig?

Lyft fram dina USP:ar (unique selling points), vad är det som gör att du kommer att leverera bättre än andra kandidater – egenskaper, kompetenser och erfarenhet. Man vet sällan vilka profiler och kandidater som man konkurrerar med. Det enda man kan göra i konkurrensen är att ta reda på sina USP:ar och att leverera dessa på ett trovärdigt vis.

Vem är du?

Beskriv kortfattat vem du är, ca 1-2min. Detta är även dagligt kallat hisspitch. Lyft fram din utbildning, erfarenhet, kompetens och egenskaper. Alla arbetssökande borde träna mer på just denna kortfattade och koncisa presentationen av sig själv. Tänk på att din presentation bör vara anpassad utifrån vad arbetsgivaren söker.

Var ser du dig själv om fem år?

Rekryteraren är nyfiken på dina ambitioner, och om dessa ligger i linje med företaget som är din potentiellt framtida arbetsgivare.

Vilka är dina styrkor?

Ärlighet varar längst. Även om det är lockande att slänga till en styrka som du tror att rekryteraren önskar att höra så uppmanar vi till ärlighet. Det är inte kul för varken dig själv eller arbetsgivaren när det uppdagas första arbetsveckan. Även om vi uppmuntrar att man ska ”krydda” sitt CV, erfarenhet och styrkor så uppmanar vi dig aldrig till att ljuga!

Under dina senaste anställningar, vad har varit tråkigast?

Denna fråga kan chocka många då detta inte är en fråga man är beredd på att få. Här gäller det att vara ärlig, men ändå smart när du levererar vilken arbetsuppgift som har varit tråkigast.

Hur skulle dina tidigare kollegor/chefer/vänner/partner att beskriva dig?

Denna frågeställning hade många gynnats av att ställa sig själva redan när man skriver sitt CV. Rekryteraren är nyfiken på din person och hur du beter dig i olika sociala miljöer. Att inta ett helikopterperspektiv så brukar man oftast öka sin självinsikt och genom detta få viktiga insikter som förbättrar sitt CV.

Vilken roll tar du i ett projekt?

Beskriv vilken roll du intar under ett projekt. Är du personen som tar tag i taktpinnen och driver projektet framåt eller är du personen som tar ett steg tillbaka och granskar kalkylen en extra gång, eller är du kanske den galna visionären med tusen idéer?

Har du några frågor till mig?

Här är din chans att visa rekryteraren att du verkligen är intresserad av tjänsten och arbetsgivaren. Det ligger även i ditt intresse att du kvalitetssäkrar tjänst och arbetsgivare så att du känner dig övertygad om att du verkligen kommer att trivas.

Det viktigaste av allt under en anställningsintervju är att vara avslappnad och genuin. Sätt inte upp en fasad som lurar både dig själv eller arbetsgivaren, det är sällan gynnsamt långsiktigt.