CV-trender inför 2023

onsdag 4 januari 2023

När vi går in i det nya året så kan jobbsökande vara nyfikna på vad som väntar för CV:n år 2023. Även om strukturen för ett CV har varit ganska konsistent genom åren finns det alltid några viktiga trender att vara medveten om. Här är vad du kan förvänta dig att se inom CV-världen det här året:

Ett tydligt fokus..

på färdigheter, inte bara jobbtitlar. Med den ökade automatiseringen och den växande gig-ekonomin söker många arbetsgivare efter kandidater med en bred mängd färdigheter som kan tillämpas på olika roller. Därför blir det allt viktigare att lyfta fram sina specifika färdigheter och prestationer när man skriver sitt CV, snarare än att bara lista dina jobbtitlar.

Användning av nyckelord och fraser

Med utbredning och användningen av Application Tracking Software (ATS) av arbetsgivare så blir det viktigt att inkludera relevanta nyckelord och fraser i ditt CV för att säkerställa att dessa uppmärksammas av mjukvaror. Glöm inte att inkludera branschspecifika termer och fraser, samt eventuella färdigheter eller certifieringar som är relevanta för det jobb du söker.

Anpassa varje jobbansökan

Dagar då man använde ett ”one-size-fits-all”-CV är förbi. För att sticka ut ur mängden är det viktigt att anpassa sitt CV för varje specifik tjänst man söker. Det betyder att man ska lyfta fram de färdigheter och erfarenheter som är mest relevanta för rollen, och använda ett språk som resonerar med arbetsgivaren.

Personligt varumärke

Ditt CV är mer än bara en lista över dina tidigare jobbrelaterade uppgifter och prestationer; det är också en möjlighet att stärka ditt personliga varumärke. Överväg att lägga till en sammanfattning i början av ditt CV som beskriver din unika värdeproposition. Addera gärna länkar till din Linkedin-profil, onlineportfölj eller personliga hemsida i ditt cv.

Sammanfattningsvis är det viktigaste att komma ihåg när det gäller ditt CV år 2023 att fokusera på följande:

Det finns alltid några saker som du kan göra för att förbättra ditt CV och öka dina chanser. Här är några tips:

  1. Var specifik. Var noga med att ange specifika exempel på dina prestationer och färdigheter. Generell information är inte lika imponerande som specifika siffror och mätbara resultat.
  2. Var noga med layouten. Se till att ditt CV är lätt att läsa och att det ser professionellt ut. Använd emellertid en enhetlig typografi och se till att du har tillräckligt med mellanrum.
  3. Håll det relevant. Se till att ditt CV bara innehåller information som är relevant för det jobb du söker. Det är inte nödvändigt att lista alla dina tidigare jobb eller utbildningar.
  4. Kontrollera stavning och grammatik. Det här låter kanske självklart, men det är ändå viktigt att kontrollera att ditt CV är felfritt. En enkel stavfel kan få arbetsgivaren att tappa intresset.